Fårö församling - Bunge pastorat

 

Bunge pastorat består av två församlingar:

Fårö: med Fårö socken inklusive Gotska Sandön och Bunge: med Bunge, Rute och Fleringe socknar.

 

Bunge pastorats hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/bunge

 

Pastorsexpeditionen i Bungegården

Öppettider: fredag mellan klockan 10.00 och 12.00.

Telefon: 0498-22 10 74

Fax: 0498-22 18 44

Adress: Bungegården, 624 64 FÅRÖSUND

Epost: bunge.pastorat@svenskakyrkan.se

 

För mer information se länkarna nedan:

 

Personal

 

Bungekören

 

 

 

Copyright © Fårö församling       info@faroforsamling.se

www.faroforsamling.se
Svenska Kyrkan