Högmässa i Bunge kyrka söndagen den 14 november

   

Festen inleddes med kyrkfrukost i Bungegården

  

Ulla Bruteskog Larsson läser en av dagens texter        och Christer Åslundh förkunnar det heliga evangeliet innan...

 

...han håller sin avskedspredikan...           ...och Margurite Tillberg läser Kyrkans förbön.

   

Komminister Agneta Söderdahl, Kontraktsprost Ragnar Svenserud och Kyrkoherde Lotta Fång Norman under kommunionen

 

Kyrkoherde Christer Åslundh överlämnar, symboliskt med kyrkans nyckel, ansvaret för Bunge Pastorat till sin efterträdare Lotta Fång Norman. Christer kan nu titulera sig Kyrkoherde emeritus.

   

Tack framförs från Bunge Pastorat av Kyrkonämndens ordförande Curt Broberg och Pastoratsfullmäktiges ordförande Christer Karlström, från kollegorna av komminister Agneta Söderdahl samt från Kontraktet av Kontraktsprost Ragnar Svenserud.